Home Leerjaar 1 Aanpak
zWISo - home
 
 
Meer informatie

Leerkrachtassistent zWISo

 

Leerjaar 1 - Aanpak

Wiskundige begrippen worden aangebracht met behulp van modellen. Er zijn in de wiskundedidactiek door de jaren heen verschillende modellen ontwikkeld en toegepast. Ze vertonen allemaal positieve en negatieve aspecten. Een wiskundemethode moet dus een keuze maken. Bij het tot stand komen van zWISo is grondig nagedacht over de keuzen van modellen. De ontwikkelaars zijn van oordeel dat een model het leerproces moet vergemakkelijken. Het moet een middel zijn om tot leerresultaten te komen en mag onder geen beding een doel op zich worden.

In zWISo wordt gewerkt met het lineaire getalbeeld met vijfstructuur. De introductie van dit getalbeeld in het eerste leerjaar biedt het voordeel dat het lineaire model consequent over alle leerjaren van het basisonderwijs verder kan worden uitgebreid en verfijnd.

Hieronder vindt u een greep uit de modellen van zWISo voor het eerste leerjaar.

Getallen

Hoe bouwen we de getallen op?

In het eerste leerjaar wordt het hoeveelheidsaspect van getallen tot 20 in verschillende fasen opgebouwd. De leerlingen krijgen geregeld de opdracht om voorwerpen te tellen of om een aantal voorwerpen te leggen. In een volgende fase wordt Roefie Rups ingeschakeld. Deze pop, waarvan de rode kop de 0 voorstelt en de vijf blauwe afgewisseld met de vijf gele segmenten de vijf-structuur benadrukken, wordt gebruikt bij het tellen, schatten en vergelijken van hoeveelheden. Vervolgens wordt de getallendoos van het eerste leerjaar gebruikt om het hoeveelheidsaspect van getallen op te bouwen.

Leerlingen krijgen geregeld de opdracht om een aantal schijfjes in hun getallendoos te leggen. De eerste vijf schijfjes moeten, naar analogie met Roefie Rups, met de blauwe zijde naar boven liggen en de volgende vijf schijfjes met de gele zijde, om zo de vijf-structuur te benadrukken. De voorstelling in de getallendoos wordt voortdurend gekoppeld aan de bijbehorende getalbeeldkaart en Roefie Rupskaart.

De abstractste voorstelling van een hoeveelheid, het getal, koppelt men geregeld via getalkaarten aan een aantal voorwerpen, de Roefie Rupspop en de getallendoos.

Roefie Rups | Vergroot afbeelding


Getallendoos | Vergroot afbeelding


Splitsen van getallen

In het eerste leerjaar leert men het splitsen van getallen aan met de ballenbak. De leerlingen krijgen de opdracht om met een aantal ballen naar een bak te gooien. Door gerichte vragen van de leerkracht verwoorden ze telkens wat ze gedaan hebben, bijvoorbeeld: 'Ik had acht ballen, ik heb er vijf in de bak gegooid en drie liggen ernaast.' Het resultaat van het gooien met ballen wordt onmiddellijk in een splitsschema geschreven. Eerst schrijven de leerlingen de splitsing in een splitsschema met afbeeldingen van de ballenbak erin, maar geleidelijk is er een evolutie naar het abstracte splitsschema.

Bordschema | Vergroot afbeelding


Bewerkingen

Bewerkingen met de getallendoos (bijvoorbeeld een optelling)

In het eerste leerjaar leggen de leerlingen bewerkingen eerst met concreet en ongestructureerd materiaal. Nadien wordt het busmodel ge´ntroduceerd. In een volgende fase gaan de leerlingen aan de slag met de getallendoos en de bijbehorende schijfjes. Ze leggen bij een optelling de uitgangshoeveelheid met schijven in hun getallendoos. Achter het laatste schijfje van de uitgangshoeveelheid leggen ze een rood rekensteeltje. Vervolgens leggen de leerlingen hier een bepaald aantal schijfjes bij. Hierna leggen ze het tweede rekensteeltje achter het laatste schijfje. Het gebruik van de rekensteeltjes maakt de uitgangshoeveelheid en de uitkomst duidelijk zichtbaar. De voorstelling in de getallendoos van de bewerking 4 + 2 = 6 ziet er als volgt uit:


4 + 2 = 6 | Vergroot afbeelding


Het gebruik van schijfjes en rekensteeltjes bouwt men in de loop van het eerste leerjaar geleidelijk af. Bewerkingen worden ook voorgesteld op de getallenlijn.

 
 


© Uitgeverij Zwijsen
Rijnkaai 37 bus 9
2000 Antwerpen
03 205 94 94
info@uitgeverijzwijsen.be
www.uitgeverijzwijsen.be

zWISo per leerjaar

Uitgangspunten
1 2 3 4 5 6
Aanpak
1 2 3 4
Testimonials
1 2 3 4
Materialen
1 2 3 4 5 6
Downloads
1 2 3 4 5 6

Bekijk onze zWISo-filmpjes!

Juf Sonja - Leerjaar 1
Bekijk het filmpje
Juf Inge - Leerjaar 2
Bekijk het filmpje
Juf Katrien - Leerjaar 3
Bekijk het filmpje