Home Leerjaar 3 Aanpak
zWISo - home
 
 
Meer informatie

Leerkrachtassistent zWISo

 

Leerjaar 3 - Aanpak

Wiskundige begrippen worden aangebracht met behulp van modellen. Er zijn in de wiskundedidactiek door de jaren heen verschillende modellen ontwikkeld en toegepast. Ze vertonen allemaal positieve en negatieve aspecten. Een wiskundemethode moet dus een keuze maken. Bij het tot stand komen van zWISo is grondig nagedacht over de keuzen van modellen. De ontwikkelaars zijn van oordeel dat een model het leerproces moet vergemakkelijken. Het moet een middel zijn om tot leerresultaten te komen en mag onder geen beding een doel op zich worden.

In zWISo wordt gewerkt met het lineaire getalbeeld met vijfstructuur. De introductie van dit getalbeeld in het eerste leerjaar biedt het voordeel dat het lineaire model consequent over alle leerjaren van het basisonderwijs verder kan worden uitgebreid en verfijnd.

Hieronder vindt u een greep uit de modellen van zWISo voor het derde leerjaar.

Getallen

Getal voorstellen met getallendoos 3
(honderdkist, tienzak en losse en Matz de bouwer)

Honderdkist, tienzak en losse en Matz de bouwer
Honderdkist, tienzak en losse en Matz de bouwer | Vergroot afbeelding


De leerlingen verwoorden dit getal als drie 100-kisten, zes 10-zakken en vier losse. De getallendoos van het derde leerjaar bevat ook ‘Matz de bouwer’-kaarten. Dat zijn kaarten van alle zuivere honderdtallen, tientallen en eenheden. De leerlingen vormen getallen door ‘Matz de bouwer’-kaarten op elkaar te leggen. Zo wordt de positionele waarde van de getallen op een abstracter niveau opgebouwd.

Matz de bouwer-kaarten
Matz de bouwer-kaarten | Vergroot afbeelding


Getallen worden ook regelmatig in het positieschema genoteerd.

Matz de bouwer-kaarten
Positieschema | Vergroot afbeelding
Breuken met potjesmodel en verdeelschema

Het nemen van een breuk van een hoeveelheid wordt geïllustreerd door klein materiaal, één per één gelijk te verdelen over een aantal potjes (potjesmodel). De leerlingen verdelen bijvoorbeeld 30 knikkers over vijf gelijke groepen. Vervolgens bepalen de leerlingen hoeveel elke leerling krijgt; de ene leerling krijgt bijvoorbeeld 3/5 van 30 knikkers, dus twee van de vijf gelijke delen. Deze handeling wordt voorgesteld in een verdeelschema.

Verdeelschema
Verdeelschema | Vergroot afbeelding


De bewerkingen 30 : 5 en 3 x 5 worden hier onmiddellijk aan gekoppeld. Door deze activiteiten bouwen de leerlingen het concept breuk inzichtelijk op. Werken met concreet materiaal en het tekenen van het verdeelschema verdwijnt geleidelijk aan. De leerlingen evolueren van ‘het nemen van een breuk van een hoeveelheid’ naar ‘een breuk van een getal’.

Bewerkingen

Cijferen: optelling

De optelling 387 + 575 werken de leerlingen als volgt uit: ze leggen beide termen met de schijven in het legschema en noteren de optelling in het schrijfschema.

Leg- en schrijfschema
Leg- en schrijfschema | Vergroot afbeelding


De leerlingen zetten een pion bij de eenheden om aan te geven dat ze daarmee beginnen. Nadien schuiven de leerlingen de schijven in de kolom van de eenheden bij elkaar. Aangezien dit meer dan tien schijven zijn, wisselen de leerlingen tien rode schijven van de eenheden om in één groene schijf (tientallen) en leggen deze schijf in de grijze onthoudzone bij de tientallen. De leerlingen noteren gelijktijdig in het schrijfschema. Ze werken de rest van de cijferoefening analoog uit. Na het uitvoeren van de bewerking zien de leerlingen de som in hun legschema liggen.

Schrijfschema
Schrijfschema | Vergroot afbeelding
 
 


© Uitgeverij Zwijsen
Rijnkaai 37 bus 9
2000 Antwerpen
03 205 94 94
info@uitgeverijzwijsen.be
www.uitgeverijzwijsen.be

zWISo per leerjaar

Uitgangspunten
1 2 3 4 5 6
Aanpak
1 2 3 4
Testimonials
1 2 3 4
Materialen
1 2 3 4 5 6
Downloads
1 2 3 4 5 6

Bekijk onze zWISo-filmpjes!

Juf Sonja - Leerjaar 1
Bekijk het filmpje
Juf Inge - Leerjaar 2
Bekijk het filmpje
Juf Katrien - Leerjaar 3
Bekijk het filmpje