Home Leerjaar 4 Aanpak
zWISo - home
 
 
Meer informatie

Leerkrachtassistent zWISo

 

Leerjaar 4 - Aanpak

Wiskundige begrippen worden aangebracht met behulp van modellen. Er zijn in de wiskundedidactiek door de jaren heen verschillende modellen ontwikkeld en toegepast. Ze vertonen allemaal positieve en negatieve aspecten. Een wiskundemethode moet dus een keuze maken. Bij het tot stand komen van zWISo is grondig nagedacht over de keuzen van modellen. De ontwikkelaars zijn van oordeel dat een model het leerproces moet vergemakkelijken. Het moet een middel zijn om tot leerresultaten te komen en mag onder geen beding een doel op zich worden.

In zWISo wordt gewerkt met het lineaire getalbeeld met vijfstructuur. De introductie van dit getalbeeld in het eerste leerjaar biedt het voordeel dat het lineaire model consequent over alle leerjaren van het basisonderwijs verder kan worden uitgebreid en verfijnd.

Hieronder vindt u een greep uit de modellen van zWISo voor het vierde leerjaar.

Getallen

Breukendoos: gelijkwaardige breuken zoeken

De breukendoos wordt in het vierde leerjaar ingezet om breuken te vergelijken, om gelijkwaardige breuken te zoeken, om breuken te vereenvoudigen, om breuken gelijknamig maken en om bewerkingen uit te voeren met breuken.

Bij het zoeken van gelijkwaardige breuken geeft u de leerlingen bijvoorbeeld de opdracht om de strook van 4/6 in de breukendoos te leggen. Ze leggen vervolgens hun meetlat verticaal achter de strook en gaan na welke stroken even lang zijn als de strook van 4/6. Op deze manier stel je samen vast dat 2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12.

Breukenbord
Breukenbord | Vergroot afbeelding

Kommagetal leggen met de KomMatz-kaarten
+ positioneren op lijn
(bijv 0,14: 1t en 4h en 14t)

Na het introduceren van kommagetallen via meten, leggen de leerlingen kommagetallen met hun individuele KomMatz-kaarten. Door de getallen geregeld te leggen met concreet materiaal ontwikkelen ze een goed inzicht in de positionele waarde van de cijfers en in de betekenis van een kommagetal. Het getal 0,14 stellen de leerlingen als volgt voor:

1 t-kaartje en 4 h-kaartjes
1 t-kaartje en 4 h-kaartjes | Vergroot afbeelding


Om het verband tussen tienden en honderdsten op te bouwen kunt u 0,14 ook eens laten leggen als:

14 h-kaartjes
14 h-kaartjes | Vergroot afbeelding


We positioneren kommagetallen ook steeds op de getallenlijn en schenken hierbij veel aandacht aan het verwoorden van de positie van het getal.

0,14 op één getallenlijn
0,14 op één getallenlijn | Vergroot afbeelding

Meten

Hoeken: kwalitatief meten, meten met natuurlijke maten en graadboog

Na introductie van het begrip hoek in het derde leerjaar wordt dit onderwerp in het vierde leerjaar verder uitgediept in een doordachte, logische opbouw. De leerlingen onderzoeken eerst hoeken met een zwaaihoek (twee repen karton die met een splitpen aan elkaar bevestigd zijn).

Zwaaihoek
Zwaaihoek | Vergroot afbeelding

De leerlingen vergelijken en rangschikken hoeken op deze manier van groot naar klein en omgekeerd. Vervolgens gaan ze hoeken meten met papieren spieën van verschillende grootte. Op basis van deze activiteit stelt u samen met de leerlingen vast: hoe kleiner de maateenheid waarmee gemeten wordt, hoe groter het maatgetal. Dit meten met een kwalitatieve maat is een goede voorbereiding op de volgende stap: het meten van hoeken met de graadboog (geodriehoek).

Spie
Spie | Vergroot afbeelding
 
 


© Uitgeverij Zwijsen
Rijnkaai 37 bus 9
2000 Antwerpen
03 205 94 94
info@uitgeverijzwijsen.be
www.uitgeverijzwijsen.be

zWISo per leerjaar

Uitgangspunten
1 2 3 4 5 6
Aanpak
1 2 3 4
Testimonials
1 2 3 4
Materialen
1 2 3 4 5 6
Downloads
1 2 3 4 5 6

Bekijk onze zWISo-filmpjes!

Juf Sonja - Leerjaar 1
Bekijk het filmpje
Juf Inge - Leerjaar 2
Bekijk het filmpje
Juf Katrien - Leerjaar 3
Bekijk het filmpje