Home Leerjaar 3 Materialen
zWISo - home
 
 
Meer informatie

Leerkrachtassistent zWISo

 

Leerjaar 3 - Materialen

zWISo is een volledige methode. zWISo biedt voor elk leerjaar praktische en kleurrijke materialen aan. De leerstof per leerjaar wordt verdeeld over zeven blokken van elk vier weken (leerjaar 1 tot 3) of vijf weken (leerjaar 4 tot 6).

Volledig materiaaloverzicht

Klik hier voor een volledig materiaaloverzicht


Leerlingmateriaal

Werkboeken Werkboeken

Bij elk van de zeven blokken hoort een apart werkboek. De inhouden die aan bod kwamen tijdens de doe-activiteit worden verwerkt in het werkboek. De leerlingen vullen hun werkboek in, al dan niet onder begeleiding van de leerkracht.

De werkboeken zijn volledig in kleur en bevatten aantrekkelijk beeldmateriaal. Veel aandacht is gegaan naar de overzichtelijke bladspiegel, voldoende invulruimte en een aangepaste instructietaal.
Scheurblok 3 - Matz oefent (per 5 ex.) Scheurblok 3 - Matz oefent (per 5 ex.)

Het scheurblok 3 wordt twee keer per week gedurende 25 minuten ingezet voor inoefening en formele automatisering. Het bevat oefeningen bij de zeven blokken van het tweede leerjaar. Per blok kunnen de te behandelen oefenblaadjes worden uitgescheurd. Ze zijn geperforeerd en passen in een klassieke ringmap. Daarnaast biedt zWISo oefenmateriaal in de Kopieermap 3 (voor speels automatiseren), in de Verdiepingsmap 3 (voor beter en snellere rekenaars) en in de zWISo-software.
Getallendoos 3 Getallendoos 3

Elke leerling beschikt over een individuele zWISo getallendoos. Ze wordt ingezet bij het aanbrengen van het getalbegrip, bij de bewerkingen zonder en mét brug en bij het cijferen.
Leerkrachtmateriaal

LeerkrachtassistentLeerkrachtassistent zWISo

U kunt de Leerkrachtassistent gebruiken ter ondersteuning van uw rekenlessen. Uw lessen worden interactief waardoor ze nog aantrekkelijker zijn. De Leerkrachtassistent zWISo bestaat uit twee delen: een digimenu en een modellentool.

Met de Leerkrachtassistent zWISo brengt u de kwaliteit van het rekenen op een nog hoger niveau. Het is niet alleen een aanwinst voor uzelf, maar ook voor uw leerlingen!
Handleiding 3 (7 handleidingen in verzamelband)

Bij elk van de zeven blokken hoort een handleiding die apart gebonden is. Deze zeven boekjes zijn gebundeld in een handige verzamelband zodat ze overzichtelijk op te bergen zijn.

Handleiding 3 (7 handleidingen in verzamelband)

De handleiding biedt voor elke les van dat blok een lesbeschrijving, overzichtelijk weergegeven op twee bladzijden per les.

De verzamelband bevat ook de correctiesleutel van de toetsen en een doelenkatern.
Gebruikswijzer 3 Gebruikswijzer 3

In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de modellen en de manier van observeren, remediëren en evalueren in zWISo beschreven. Je vindt er als leerkracht ook de beginsituatie van de leerlingen zodat je weet hoe ze in de voorgaande leerjaren met zWISo gewerkt hebben. Op deze manier wordt de doorgaande lijn verzekerd. De gebruikswijzer geeft je dus een volledig beeld van de pedagogisch-didactische visie achter de methode en biedt je alle informatie om vlot van start te gaan met de methode.
Kopieermap 3 Kopieermap 3

De kopieermap bevat afbeeldingen, schema's, spelborden, pictogrammen, opdrachtbladen, toetsen en dergelijke voor de leerlingen en de leerkracht. Deze materialen zijn onmisbaar bij het opbouwen van een les. De kopieerbladen zijn gedrukt op stevig papier van A4-formaat.
Oefenmap leerjaar 3

  • Boordevol oefenbladen op het niveau van het werkboek en het scheurblok

  • Geschikt voor verdere inoefening van de leerstof

  • Maatwerk: sjablonen voor opmaak van eigen, extra oefenbladen

  • Sluit aan bij de zWISo-lessen

  • Inzetbaar voor hoekenwerk, contractwerk, huiswerk, verlengde instructie.

  • Cd-rom voor samenstelling van eigen digitale oefenbladen

  • Correctiesleutel van alle oefeningen


Download enkele oefenbladen

Download een sjabloon

Oefenmap leerjaar 3Verdiepingsmap 3 Verdiepingsmap 3

De verdiepingsmap bevat gevarieerd oefenmateriaal voor betere en snellere rekenaars. Er wordt geen nieuwe leerstof aangebracht maar de lesdoelen worden uitgediept met uitdagende, inventieve oefenvormen. Er worden drie moeilijkheidsniveaus aangeboden.

De verdiepingsoefeningen zijn gedrukt op stevig papier van A4-formaat en verzameld in een ringmap. De oefeningen zijn gerangschikt per blok en gekoppeld aan een les. Een tweede map bevat de modeloplossingen die kunnen ingezet worden voor zelfcorrectie.
Correctiesleutel 3 Correctiesleutel 3

De correctiesleutel bevat alle modeloplossingen van de zeven werkboeken en het scheurblok. Hij is gemakkelijk in te zetten voor zelfcorrectie door de leerlingen. De correctiesleutel is gedrukt op stevig papier van A4-formaat en verzameld in een ringmap.
Materialenkist 3

De materialenkist vormt het 'hart' van de zWISo-methode in het derde leerjaar. Ze bevat een schat aan materialen om de visie van zWISo optimaal in de klas in de praktijk om te zetten. Als leerkracht ga je hiermee dagelijks aan de slag in de klas.

Materialenkist 3

Materiaal

Rode bordschijven
Groene bordschijven
Gele bordschijven
Blauwe bordschijven
Rode magnetische wimpel
Groene magnetische wimpel
Getallenlijnkaarten (zuivere H en sprongen van 50)
Flitskaarten (maal- en deeltafels)
Getallenlijn tot 1000
Zakje met clipjes en haakjes
10-zakkaarten
100-kistkaarten
1000-containerkaart
Picto's ingeklede bewerkingen
Matzpop
Aantal per doos

20
20
10
1
1
1
21
198
1
1
20
20
1
1 set
1 
 


© Uitgeverij Zwijsen
Rijnkaai 37 bus 9
2000 Antwerpen
03 205 94 94
info@uitgeverijzwijsen.be
www.uitgeverijzwijsen.be

zWISo per leerjaar

Uitgangspunten
1 2 3 4 5 6
Aanpak
1 2 3 4
Testimonials
1 2 3 4
Materialen
1 2 3 4 5 6
Downloads
1 2 3 4 5 6

Bekijk onze zWISo-filmpjes!

Juf Sonja - Leerjaar 1
Bekijk het filmpje
Juf Inge - Leerjaar 2
Bekijk het filmpje
Juf Katrien - Leerjaar 3
Bekijk het filmpje