Home Leerjaar 4 Materialen
zWISo - home
 
 
Meer informatie

Leerkrachtassistent zWISo

 

Leerjaar 4 - Materialen

zWISo is een volledige methode. zWISo biedt voor elk leerjaar praktische en kleurrijke materialen aan. De leerstof per leerjaar wordt verdeeld over zeven blokken van elk vier weken (leerjaar 1 tot 3) of vijf weken (leerjaar 4 tot 6).

Volledig materiaaloverzicht

Klik hier voor een volledig materiaaloverzicht


Leerlingmateriaal

Werkboeken Werkboeken

Bij elk van de zeven blokken hoort een apart werkboek. De inhouden die aan bod kwamen tijdens de doe-activiteit worden verwerkt in het werkboek. De leerlingen vullen hun werkboek in, al dan niet onder begeleiding van de leerkracht.

De werkboeken zijn volledig in kleur en bevatten aantrekkelijk beeldmateriaal. Veel aandacht is gegaan naar de overzichtelijke bladspiegel, voldoende invulruimte en een aangepaste instructietaal.
Scheurblok 4 (per 5) Scheurblok 4 (per 5)

Het scheurblok van het vierde leerjaar bestaat uit twee delen: 'Matz doet' en 'Matz oefent'.

'Matz doet' is het onderdeel van het scheurblok waarin alle 'Ik doe mee!'-bladen, knipbladen, opdrachtkaarten, ... die ingezet worden tijdens de doe-activiteit zijn opgenomen.

'Matz oefent' omvat de scheurbladen die een keer per week gedurende 50 minuten worden ingezet voor inoefening en formele automatisering.

Per blok kunnen de te behandelen oefenbladen worden uitgescheurd. Ze zijn geperforeerd en passen in een A4-ringmap. Daarnaast biedt zWISo oefenmateriaal in de Kopieermap 4 (voor speels automatiseren), de zWISo-box 4 en in de Verdiepingsmap 4 (voor sterke rekenaars).
Breukendoos voor leerjaar 4, 5 en 6 Breukendoos voor leerjaar 4, 5 en 6

Elke leerling beschikt over een breukendoos. Ze bevat 2 breukenborden, verschillende breukenstroken, een kommagetallenstrook en een procentenstrook. Alle materialen zijn verdeeld over opbergvakken in de breukendoos. De leerlingen gebruiken deze doos voor het vergelijken van breuken, het ontdekken van gelijkwaardige breuken, het gelijknamig maken van breuken en het uitvoeren van bewerkingen met breuken. We zetten de breukendoos ook in om de gelijkwaardigheid tussen breuken, kommagetallen en procenten te ontdekken, dit aan de hand van de twee speciaal hiervoor voorziene stroken.
Zwiso-wijzer

De zWISo-wijzer is een boek waarin de leerlingen informatie kunnen opzoeken. In dit boek worden de verschillende inhouden tot en met het vierde leerjaar weergegeven. De zWISo-wijzer kan in alle lessen worden ingezet.
Breukendoos voor leerjaar 4, 5 en 6 KomMatz-kaarten

zWISo voorziet ook methodespecifiek materiaal om kommagetallen te leggen. Elke leerling beschikt over een uitdrukvel met daarin 9 rode schijfjes (eenheden), y ‘t’-kaartjes, z ‘y’-kaartjes en 24 ‘d’-kaartjes. Een set bevat materiaal voor vijf leerlingen.
Leerkrachtmateriaal

LeerkrachtassistentLeerkrachtassistent zWISo

U kunt de Leerkrachtassistent gebruiken ter ondersteuning van uw rekenlessen. Uw lessen worden interactief waardoor ze nog aantrekkelijker zijn. De Leerkrachtassistent zWISo bestaat uit twee delen: een digimenu en een modellentool.

Met de Leerkrachtassistent zWISo brengt u de kwaliteit van het rekenen op een nog hoger niveau. Het is niet alleen een aanwinst voor uzelf, maar ook voor uw leerlingen!
Handleiding 4

Bij elk van de zeven blokken hoort een handleiding die apart gebonden is. Deze zeven boekjes zijn gebundeld in een handige verzamelband zodat ze overzichtelijk op te bergen zijn.De handleiding biedt voor elke les van dat blok een lesbeschrijving, overzichtelijk weergegeven op twee bladzijden per les.

De verzamelband bevat ook de correctiesleutel van de toetsen en een doelenkatern.
Gebruikswijzer 4 Gebruikswijzer 4

In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de modellen en de manier van observeren, remediëren en evalueren in zWISo beschreven. Je vindt er als leerkracht ook de beginsituatie van de leerlingen zodat je weet hoe ze in de voorgaande leerjaren met zWISo gewerkt hebben. Op deze manier wordt de doorgaande lijn verzekerd. De gebruikswijzer geeft je dus een volledig beeld van de pedagogisch-didactische visie achter de methode en biedt je alle informatie om vlot van start te gaan met de methode
Kopieermap 4 Kopieermap 4

De kopieermap bevat afbeeldingen, schema's, spelborden, pictogrammen, opdrachtbladen, toetsen en dergelijke voor de leerlingen en de leerkracht. Deze materialen zijn onmisbaar bij het opbouwen van een les. De kopieerbladen zijn gedrukt op stevig papier van A4-formaat.
Verdiepingsmap 4

De verdiepingsmap bevat gevarieerd oefenmateriaal onder de vorm van spellen, rekenraadsels, vraagstukken, ... De oefeningen die in deze map aan bod komen zijn echte breinkrakers en zijn dus bedoeld voor de sterke rekenaars. Er wordt geen nieuwe leerstof aangebracht maar de lesdoelen worden uitgediept met uitdagende, inventieve oefenvormen.

De verdiepingsoefeningen zijn gedrukt op stevig papier van A4-formaat en verzameld in een ringmap. De oefeningen zijn gerangschikt per blok en gekoppeld aan een les. De map bevat ook de modeloplossingen die kunnen ingezet worden voor zelfcorrectie.
Correctiesleutel 4 Correctiesleutel 4

De correctiesleutel bevat alle modeloplossingen van de zeven werkboeken en het scheurblok. Hij is gemakkelijk in te zetten voor zelfcorrectie door de leerlingen. De correctiesleutel is gedrukt op stevig papier van A4-formaat en verzameld in een ringmap.
Zwiso-box (oefenkaarten)Zwiso-box 4 (oefenkaarten)

De zWISo-box bevat loperkaarten (tempodifferentiatie) en ladderkaarten (niveaudifferentiatie) die ingezet worden tijdens de wiskundelessen (basislessen, oefenlessen en remediëringslessen) of tijdens het hoeken- of contractwerk.

Behalve de loper- en ladderkaarten bevat de box ook de correctiesleutel van alle opdrachtkaarten die kunnen ingezet worden voor zelfcorrectie.

De zWISo-box bevat ook een methodegebonden registratiesysteem dat flexibel inzetbaar is.
Materialenset 4 Matz-pop

De materialenset voor het vierde leerjaar bevat allerlei materialen om de visie van zWISo optimaal in de klas in de praktijk om te zetten. Als leerkracht ga je hiermee dagelijks aan de slag in de klas.

Materiaal

Matzpop
Set meetkundige figuren
Picto's ingeklede bewerkingen
Getallenlijn kommagetallen
Aantal per set

1
1
1
2 
 


© Uitgeverij Zwijsen
Rijnkaai 37 bus 9
2000 Antwerpen
03 205 94 94
info@uitgeverijzwijsen.be
www.uitgeverijzwijsen.be

zWISo per leerjaar

Uitgangspunten
1 2 3 4 5 6
Aanpak
1 2 3 4
Testimonials
1 2 3 4
Materialen
1 2 3 4 5 6
Downloads
1 2 3 4 5 6

Bekijk onze zWISo-filmpjes!

Juf Sonja - Leerjaar 1
Bekijk het filmpje
Juf Inge - Leerjaar 2
Bekijk het filmpje
Juf Katrien - Leerjaar 3
Bekijk het filmpje