Home Leerjaar 5 Materialen
zWISo - home
 
 
Meer informatie

Leerkrachtassistent zWISo

 

Leerjaar 5 - Materialen

zWISo is een volledige methode. zWISo biedt voor elk leerjaar praktische en kleurrijke materialen aan. De leerstof per leerjaar wordt verdeeld over zeven blokken van elk vier weken (leerjaar 1 tot 3) of vijf weken (leerjaar 4 tot 6).

Volledig materiaaloverzicht

Klik hier voor een volledig materiaaloverzicht


Leerlingmateriaal

Werkboek

Het werkboek begint altijd met een schematische voorstelling van de doe-activiteit. Nadien verwerken de leerlingen de leerstof zelfstandig of onder begeleiding. Veel aandacht is gegaan naar de overzichtelijke bladspiegel, voldoende invulruimte en een aangepaste instructietaal om de werkboekjes zo aantrekkelijk mogelijk te maken.


Scheurblok 5

Het scheurblok van het vijfde leerjaar bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bevat alle ‘Ik doe mee!’-bladen, knipbladen, opdrachtkaarten, … die u kunt inzetten tijdens de doe-activiteit. Het tweede deel bevat de scheurbladen die een keer per week gedurende 50 minuten worden ingezet voor inoefening en formele automatisering.

Per blok kunt u de oefenbladen uitscheuren. Ze zijn geperforeerd en passen in een A4-ringmap. Daarnaast biedt zWISo oefenmateriaal in de Kopieermap 5 (voor speels automatiseren), de zWISo-box 5 en in de Verdiepingsmap 5 (voor sterke rekenaars).


zWISo-wijzer 5

De zWISo-wijzer is een boek waarin de leerlingen informatie kunnen opzoeken. In dit boek worden de verschillende inhouden tot en met het vijfde leerjaar weergegeven. De leerlingen kunnen de zWISo-wijzer tijdens alle lessen raadplegen.


Breukendoos voor leerjaar 4, 5 en 6 Breukendoos 4, 5 en 6

Elke leerling beschikt over een breukendoos. Deze breukendoos bevat twee breukenborden, verschillende breukenstroken, een kommagetallenstrook en een procentenstrook. Alle materialen zijn verdeeld over opbergvakken in de breukendoos. De leerlingen gebruiken deze doos om breuken te vergelijken, gelijkwaardige breuken te ontdekken, breuken gelijknamig te maken en om bewerkingen met breuken uit te voeren. De breukendoos wordt ook gebruikt om de gelijkwaardigheid tussen breuken, kommagetallen en procenten te ontdekken. Hiervoor zijn twee speciale stroken voorzien.


KomMatzkaarten

zWISo voorziet ook methodespecifiek materiaal om kommagetallen te leggen. Elke leerling beschikt over een uitdrukvel met daarin 9 rode schijfjes (eenheden), y ‘t’-kaartjes, z ‘y’-kaartjes en 24 ‘d’-kaartjes. Een set bevat materiaal voor vijf leerlingen.


Leerkrachtmateriaal

LeerkrachtassistentLeerkrachtassistent zWISo

U kunt de Leerkrachtassistent gebruiken ter ondersteuning van uw rekenlessen. Uw lessen worden interactief waardoor ze nog aantrekkelijker zijn. De Leerkrachtassistent zWISo bestaat uit twee delen: een digimenu en een modellentool.

Met de Leerkrachtassistent zWISo brengt u de kwaliteit van het rekenen op een nog hoger niveau. Het is niet alleen een aanwinst voor uzelf, maar ook voor uw leerlingen!
Handleiding 5

Bij elk van de zeven blokken hoort een aparte handleiding. Deze zeven boekjes zijn gebundeld in een handige verzamelband zodat ze overzichtelijk op te bergen zijn. De handleiding biedt voor elke les van dat blok een lesbeschrijving, overzichtelijk weergegeven op twee bladzijden per les. De verzamelband bevat ook de correctiesleutel van de toetsen en een doelenkatern.


Gebruikswijzer 5

In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de modellen en de manier van observeren, remediëren en evalueren in zWISo beschreven. U vindt er als leerkracht ook de beginsituatie van de leerlingen zodat u weet hoe ze in de voorgaande leerjaren met zWISo gewerkt hebben. Op deze manier wordt de doorgaande lijn verzekerd. De gebruikswijzer geeft u dus een volledig beeld van de pedagogisch-didactische visie achter de methode. Kortom… alle informatie om vlot van start te gaan!


Kopieermap 5

De kopieermap bevat afbeeldingen, schema’s, pictogrammen, opdrachtbladen, toetsen en dergelijke voor de leerlingen en de leerkracht. In een apart onderdeel vindt u alle rekenspellen, gekoppeld aan de lessen. Deze materialen zijn onmisbaar bij het opbouwen van een les. De kopieerbladen zijn gedrukt op stevig papier van A4-formaat.


Verdiepingsmap 5

De verdiepingsmap biedt gevarieerd oefenmateriaal onder de vorm van spellen, rekenraadsels, vraagstukken,… Deze oefeningen zijn echte breinkrakers en zijn dus bedoeld voor de sterke rekenaars. Nieuwe leerstof komt er niet aan bod. Maar de lesdoelen worden verder uitgediept met uitdagende en inventieve oefenvormen.

De verdiepingsoefeningen zijn gedrukt op stevig papier van A4-formaat en verzameld in een ringmap. De oefeningen zijn gerangschikt per blok en gekoppeld aan een les. De map bevat ook de modeloplossingen voor zelfcorrectie.


Correctiesleutel 5

De correctiesleutel bevat alle modeloplossingen van de zeven werkboeken en het scheurblok. Hij is gemakkelijk in te zetten voor zelfcorrectie door de leerlingen. De correctiesleutel is gedrukt op stevig papier van A4-formaat en verzameld in een ringmap.


zWISo-box 5

De zWISo-box bestaat uit loperkaarten (tempodifferentiatie) en ladderkaarten (niveaudifferentiatie). De kaarten worden ingezet tijdens de wiskundelessen (basislessen, oefenlessen en remediëringslessen) of tijdens het hoeken- of contractwerk. Behalve de loper- en ladderkaarten vindt u ook de correctiesleutel van alle opdrachtkaarten voor zelfcorrectie terug. De zWISo-box bevat ook een methodegebonden registratiesysteem dat flexibel inzetbaar is.


Materialenset 5

De materialenset voor het vijfde leerjaar bevat allerlei materialen om de visie van zWISo optimaal in de klas in de praktijk om te zetten. Als leerkracht ga je hiermee dagelijks aan de slag in de klas.


Materiaal

Set meetkundige figuren
Picto's ingeklede bewerkingen
Getallenlijn kommagetallen
Aantal per set

1
1
2
 
 


© Uitgeverij Zwijsen
Rijnkaai 37 bus 9
2000 Antwerpen
03 205 94 94
info@uitgeverijzwijsen.be
www.uitgeverijzwijsen.be

zWISo per leerjaar

Uitgangspunten
1 2 3 4 5 6
Aanpak
1 2 3 4
Testimonials
1 2 3 4
Materialen
1 2 3 4 5 6
Downloads
1 2 3 4 5 6

Bekijk onze zWISo-filmpjes!

Juf Sonja - Leerjaar 1
Bekijk het filmpje
Juf Inge - Leerjaar 2
Bekijk het filmpje
Juf Katrien - Leerjaar 3
Bekijk het filmpje