Home Leerjaar 6 Uitgangspunten
zWISo - home
 
 
Meer informatie

Leerkrachtassistent zWISo

 

Uitgangspunten

zWISo legt de nadruk op inzicht en leerplezier in de rekenles en is in alle opzichten vernieuwend. Zowel het didactisch concept als de werkvormen zijn anders dan in andere methoden. Maak kennis met de visie en uitgangspunten van zWISo.

Wat maakt zWISo zo uniek?

zWISo leidt tot inzicht

Rekenen is, naast lezen en schrijven, één van de basisvoorwaarden om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Hoe betaal ik in een winkel? Hoe interpreteer ik een tabel met treinuren? Hoe bereken ik de oppervlakte van een huis? Hoe ga ik met een recept aan de slag?

zWISo leert kinderen functioneel en effectief rekenen. Leren rekenen met zWISo is leren rekenen vanuit het kind. Daarom staat in zWISo het handelen centraal, de kinderen bedenken zelf creatieve oplossingen voor allerlei rekenkundige problemen in het dagelijks leven. De concrete zWISo-materialen maken van de rekenles een echte 'doeles'. Het doel van dit alles is inzicht!

zWISo is er voor àlle kinderen

zWISo werkt met één leertraject: een basisniveau met differentiatie. zWISo komt zo tegemoet aan de grote niveauverschillen in uw klas. Met zWISo heeft u een methode in handen die volledig gebaseerd is op alle leerinhouden, voorgeschreven door de leerplannen en eindtermen.

zWISo heeft specifieke aandacht voor de zwakke en voor de betere rekenaars. Dankzij een doordacht observatie- en differentiatiesysteem worden uitvallers tijdig gesignaleerd en geremedieerd. Zorgkinderen ondersteunt u extra door verlengde instructie te geven en bovendien begeleidt u ze bij de verwerking. Ook voor de snellere en betere rekenaars zijn er tal van differentiatiemogelijkheden, zowel naar tempo als naar niveau. Zo houdt iedereen plezier in het rekenen en boekt u als leerkracht ook de beste leerresultaten.

zWISo... plezier voor leerlingen en voor leerkrachten!

Waarom voor zWISo kiezen?

  • de vele concrete en kleurrijke materialen
  • de leerlingen 'doen' in elke les
  • de duidelijke opbouw van de lessen
  • de nadrukkelijke aandacht voor welbevinden
  • de speelse inoefenmomenten
  • het gebruik van ludieke mascottes

Wat heeft zWISo u nog te bieden?

zWISo kiest consequent voor dezelfde modellen

zWISo is een rekenmethode voor leerjaar 1 tot en met 6. Er wordt over heel de lijn consequent gekozen voor dezelfde rekenmodellen en procedures, die stapsgewijs worden aangeboden: van realistisch naar abstract. De getallenlijn vormt een goed voorbeeld van deze doorgaande lijn.

zWISo automatiseert op een unieke manier

zWISo automatiseert op een unieke manier. De manier waarop u automatiseert in zWISo is uniek! zWISo kiest voor korte, frequente oefenmomenten die snel volgen op de instructie. Naast de klassieke formele oefeningen is er ook een grote waaier aan spelvormen. Deze variëteit aan oefenvormen maakt automatiseren en oefenen aangenaam, ook voor de zwakkere rekenaars.
Met de spelletjes die rekenstof automatiseren geeft u uw leerlingen telkens weer leuke aanknopingspunten. Het geeft nét dat extraatje meer aan de inoefenles.

zWISo... leerplezier én leerresultaat

dankzij...

  • aandacht voor betrokkenheid
  • aandacht voor motivatie
  • aandacht voor welbevinden

Leerresultaat én leerplezier gaan hand in hand!

LeerkrachtassistentInnovatieve ondersteuning

Software voor het digitaal schoolbord: zWISo Leerkrachtassistent

De Leerkrachtassistent zWISo is software voor het digitale schoolbord. U kunt de Leerkrachtassistent gebruiken ter ondersteuning van uw rekenlessen. Door gebruik te maken van geluid en interactiviteit, maakt u uw lessen nog aantrekkelijker. De Leerkrachtassistent zWISo bestaat uit twee delen: een digimenu en een modellentool.

 
 


© Uitgeverij Zwijsen
Rijnkaai 37 bus 9
2000 Antwerpen
03 205 94 94
info@uitgeverijzwijsen.be
www.uitgeverijzwijsen.be

zWISo per leerjaar

Uitgangspunten
1 2 3 4 5 6
Aanpak
1 2 3 4
Testimonials
1 2 3 4
Materialen
1 2 3 4 5 6
Downloads
1 2 3 4 5 6

Bekijk onze zWISo-filmpjes!

Juf Sonja - Leerjaar 1
Bekijk het filmpje
Juf Inge - Leerjaar 2
Bekijk het filmpje
Juf Katrien - Leerjaar 3
Bekijk het filmpje